Error: connection to hub failedаЯрЁБс;ўџ ўџџџўџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ Л ЬбBА=М%r8X"1мCalibri1мМCalibriрѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р рѕџ Р р Р р Ш “€џ’т8џџџџџџџџџџџџ€€€€€€€€€РРР€€€™™џ™3fџџЬЬџџffџ€€fЬЬЬџ€џџџџџџ€€€€€џЬџЬџџЬџЬџџ™™Ьџџ™ЬЬ™џџЬ™3fџ3ЬЬ™ЬџЬџ™џfff™–––3f3™f333™3™3f33™333…<џPassenger Sales by SegmentССgцЎќ—http://www.beepbeep.ie/stats/BResults based on search parameters: 2017, Total New Registrations.Passenger Sales by Segment+Year to date. Exported on 18th October 2017RankSegment 2017 UnitsJeep/SUV Standard (H1)Small Standard (C1)Mini Standard (B1)Medium Standard (D1)Jeep/SUV Prestige (H2)Large Prestige (E2)Micro Standard (A1)Medium Prestige (D2)MPV Compact (M1)Small Prestige (C2)MPV Large (M2)Sports Standard (G1)Mini Prestige (B2)Sports Prestige (G2)Luxury Prestige (F2)Large Standard (E1) Excluded (X),Month to date. Exported on 18th October 2017 Л Ьб*+‚€Сƒ„&ffffffц?'ffffffц?(ш?)ш?Ё"dXX333333г?333333г?U} $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } $ } !!$ } ""$ } ##$ } $$$ } %%$ } &&$ } ''$ } (($ } ))$ } **$ } ++$ } ,,$ } --$ } ..$ } //$ } 00$ } 11$ } 22$ } 33$ } 44$ } 55$ } 66$ } 77$ } 88$ } 99$ } ::$ } ;;$ } <<$ } ==$ } >>$ } ??$ } @@$ } AA$ } BB$ } CC$ } DD$ } EE$ } FF$ } GG$ } HH$ } II$ } JJ$ } KK$ } LL$ } MM$ } NN$ } OO$ } PP$ } QQ$ } RR$ } SS$ } TT$ } UU$ } VV$ } WW$ } XX$ } YY$ } ZZ$ } [[$ } \\$ } ]]$ } ^^$ } __$ } ``$ } aa$ } bb$ } cc$ } dd$ } ee$ } ff$ } gg$ } hh$ } ii$ } jj$ } kk$ } ll$ } mm$ } nn$ } oo$ } pp$ } qq$ } rr$ } ss$ } tt$ } uu$ } vv$ } ww$ } xx$ } yy$ } zz$ } {{$ } ||$ } }}$ } ~~$ } $ } €€$ } $ } ‚‚$ } ƒƒ$ } „„$ } ……$ } ††$ } ‡‡$ } ˆˆ$ } ‰‰$ } ŠŠ$ } ‹‹$ } ŒŒ$ } $ } ŽŽ$ } $ } $ } ‘‘$ } ’’$ } ““$ } ””$ } ••$ } ––$ } ——$ } ˜˜$ } ™™$ } šš$ } ››$ } œœ$ } $ } žž$ } ŸŸ$ }   $ } ЁЁ$ } ЂЂ$ } ЃЃ$ } ЄЄ$ } ЅЅ$ } ІІ$ } ЇЇ$ } ЈЈ$ } ЉЉ$ } ЊЊ$ } ЋЋ$ } ЌЌ$ } ­­$ } ЎЎ$ } ЏЏ$ } АА$ } ББ$ } ВВ$ } ГГ$ } ДД$ } ЕЕ$ } ЖЖ$ } ЗЗ$ } ИИ$ } ЙЙ$ } КК$ } ЛЛ$ } ММ$ } НН$ } ОО$ } ПП$ } РР$ } СС$ } ТТ$ } УУ$ } ФФ$ } ХХ$ } ЦЦ$ } ЧЧ$ } ШШ$ } ЩЩ$ } ЪЪ$ } ЫЫ$ } ЬЬ$ } ЭЭ$ } ЮЮ$ } ЯЯ$ } аа$ } бб$ } вв$ } гг$ } дд$ } ее$ } жж$ } зз$ } ии$ } йй$ } кк$ } лл$ } мм$ } нн$ } оо$ } пп$ } рр$ } сс$ } тт$ } уу$ } фф$ } хх$ } цц$ } чч$ } шш$ } щщ$ } ъъ$ } ыы$ } ьь$ } ээ$ } юю$ } яя$ } №№$ } ёё$ } ђђ$ } ѓѓ$ } єє$ } ѕѕ$ } іі$ } її$ } јј$ } љљ$ } њњ$ } ћћ$ } ќќ$ } §§$ } ўў$ } џџ$ § § § § § § § №?§  Вс@@§  п@@§  €е@ @§   €<Т@ @§   яЗ@ @§   КВ@ @§   А@  @§  LЏ@"@§ ŠЈ@$@§ вЄ@&@§ 8—@(@§ XŽ@*@§ (Š@,@§ h€@.@§ рg@0@§ I@1@§ &@§ >Ж@ Pdggџџџџџ Root Entryџџџџџџџџ РF€˜ˆTHг€˜ˆTHгWorkbookџџџџџџџџџџџџ РFб ўџџџўџџџ§џџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџџ